Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySIS002
Nazwa formySpotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli matematyki z nauczycielem doradcą metodycznym matematyki – powiat starachowicki
Rodzaj formySpotkanie informacyjne
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele matematyki szkół podstawowych powiatu starachowickiego.
Cel/cele formyZapoznanie z zakresem współpracy nauczycieli matematyki szkół podstawowych z nauczycielem – doradcą metodycznym matematyki w obszarze wspomagania metodycznego w pracy dydaktycznej.
Realizowane treści1. Zakres zadań nauczyciela – doradcy metodycznego.
2. Diagnoza potrzeb rozwojowych nauczycieli matematyki.
3. Prezentacja oferty form doskonalenia ŚCDN.
Sposób realizacjiSpotkanie odbędzie się 21 września 2020 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, ul. inż. Władysława Rogowskiego 14, 27-200 Starachowice.
Spotkanie prowadzone będzie z wykorzystaniem następujących metod:
- prezentacja przez doradcę metodycznego form współpracy z nauczycielami matematyki,
- dyskusja mająca na celu wymianę doświadczeń uczestników oraz prowadzącego.
Warunki ukończenia formyZapisanie się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, udział w spotkaniu.
UwagiGodzina spotkania zostanie ustalona na początku września.
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikAnna Wójcik
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaanna.wojcik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli