Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySIS005
Nazwa formySpotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli matematyki z nauczycielem doradcą metodycznym matematyki – powiat starachowicki
Rodzaj formySpotkanie informacyjne
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki szkół ponadpodstawoych powiatu starachowickiego.
Cel/cele formyZapoznanie z zakresem współpracy nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych z nauczycielem – doradcą metodycznym matematyki w obszarze wspomagania metodycznego w pracy dydaktycznej.
Realizowane treści1. Zakres zadań nauczyciela – doradcy metodycznego.
2. Diagnoza potrzeb rozwojowych nauczycieli matematyki.
3. Prezentacja oferty form doskonalenia ŚCDN.
Sposób realizacjiSpotkanie odbędzie się 21 września 2020 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, ul. inż. Władysława Rogowskiego 14.
Spotkanie prowadzone będzie z wykorzystaniem następujących metod:
– prezentacja przez doradcę metodycznego form współpracy z nauczycielami matematyki;
– dyskusja mająca na celu wymianę doświadczeń uczestników oraz prowadzącego.
Warunki ukończenia formyZapisanie się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, obecność oraz aktywny udział w spotkaniu.
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikAnna Wójcik
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaanna.wojcik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli