Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS020
Nazwa formyZmiany w kształceniu w zawodzie osób dorosłych
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciel przedmiotów zawodowych.
Cel/cele formyPoszerzenie wiedzy nauczycieli o zmianach w kształceniu zawodowym osób dorosłych.
Realizowane treści1. Regulacje prawne dotyczące realizacji kształcenia w zawodzie:
a) Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego.
b) Współpraca z pracodawcą.
c) Egzamin zawodowy, wpływ egzaminu na promocję do następnej klasy i ukończenie szkoły.
d) Ujednolicenie pensum nauczycieli.
2. Organizacja kształcenia:
a) w branżowej szkole II stopnia
b) szkołach policealnych
c) w ramach form kursowych
3. Funkcjonowanie szkół niepublicznych.
4. Dostosowanie struktury placówek umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji do wprowadzenia zmian.
5. Zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
Sposób realizacjiWarsztat.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo.
UwagiTermin 26.10.2020 r.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Siwek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaagnieszka.siwek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli