Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 8


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS002
Nazwa formyInnowacja pedagogiczna w szkole
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyInne
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele szkół podstawowych zainteresowani tematyką warsztatów.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z prawnymi, organizacyjnymi i metodycznymi aspektami wdrażania innowacji pedagogicznej w szkole.
Realizowane treści1. Zapoznanie z podstawą prawną dotyczącą innowacji.
2. Procedury wdrażania innowacji pedagogicznej.
3. Metoda diagnozy pedagogicznej, która ma duże znaczenie przy konstruowaniu innowacji pedagogicznych.
4. Rodzaje innowacji pedagogicznych oraz sposób ewaluacji swoich działań.
5. Ciekawe przykłady innowacji pedagogicznych.
Sposób realizacjiWarsztaty realizowane będą w dniu 31.08.2020 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym, ul. Wesoła 2.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAnna Wójcik
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaanna.wojcik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli