Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS005
Nazwa formySieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Biblioteka szkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego.
Cel/cele formyWsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli bibliotekarzy. Wzajemne uczenie sie poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie współpracy, wspólne rozwiązywanie problemów.
Realizowane treściPlanowana tematyka spotkań w roku szkolnym 2020/2021:
1. Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli bibliotekarzy zgodnie z nowymi przepisami.
2. Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza.
3. Inne zagadnienia wynikające ze zgłaszanych na bieżąco potrzeb w zakresie doskonalenia.
Sposób realizacjiSieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy jest formą wspomagania prowadzona przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzka w Kielcach.
Działania w ramach sieci będą realizowane w formie spotkań stacjonarnych i za pośrednictwem platformy e-learningowej. Informacje o terminach spotkań będą przekazywane na platformie e-learningowej oraz udostępniane w Systemie Obsługi Szkoleń.
Platforma zapewnia uczestnikom dostęp do aktualnych informacji, ciekawych zasobów edukacyjnych, przydatnych narzędzi wzbogacających warsztat pracy.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach organizowanych w ramach sieci.
UwagiAby wziąć udział w szkoleniach organizowanych w ramach sieci współpracy i samokształcenia, należy zarejestrować się w Systemie Obsługi Szkoleń na witrynie ŚCDN (www.scdn.pl).
Chcąc skorzystać z platformy e-learningowej, należy zalogować się na witrynie ŚCDN i skontaktować się z koordynatorem sieci w celu otrzymania kodu dostępu. Zaświadczenia będą wystawiane po każdym spotkaniu stacjonarnym, zorganizowanym dla uczestników sieci.
Liczba godzin stacjonarnych9
Liczba godzin e-learningowych11
KierownikAldona Pejas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 118
Email kierownikaaldona.pejas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli