Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS010
Nazwa formyV Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele matematyki szkół podstawowych, którzy przygotowują uczniów do udziału w wojewódzkim konkursie przedmiotowych.
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych.
Realizowane treści1. Podsumowanie IV Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki w roku szkolnym 2019/2020 – analiza zadań II i III etapu.
2. Zadania szkoły i nauczyciela wynikające z regulaminu ogólnego i przedmiotowego wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych.
3. Analiza zadań i sposobu punktowania dotycząca II i III etapu konkursu matematycznego.
4. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki.

Sposób realizacjiKonferencja będzie realizowana w formie prezentacji multimedialnej połączonej z dyskusją na temat aspektów organizacyjnych i merytorycznych V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w spotkaniu
UwagiW sytuacji zaostrzenia reżimu sanitarnego zastrzega się zmianę terminu konferencji lub formy organizacji na zdalną.
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikKatarzyna Pluta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikakatarzyna.pluta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli