Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS008
Nazwa formyKreatywni Wczesnoszkolni – sieć współpracy nauczycieli klas młodszych szkoły podstawowej
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cel/cele formyWymiana doświadczeń między nauczycielami klas młodszych w zakresie inspirujących rozwiązań metodycznych rozwijających kreatywne myślenie uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
Realizowane treści1. Kreatywność jako kompetencja proinnowacyjna we współczesnej szkole.
2. Sposoby rozwijania kreatywności uczniów klas młodszych we wszystkich obszarach edukacyjnych.
Praktyczne rozwiązania metodyczne rozwijające kreatywność uczniów klas młodszych.
Sposób realizacjiSieć realizowana będzie w formie spotkań stacjonarnych oraz za pośrednictwem platformy e-learningowej w okresie od października 2020 r. do maja 2021 r. Praca w sieci rozpocznie się i zakończy 4-godzinnymi spotkaniami stacjonarnymi. W okresie od listopada do kwietnia aktywność uczestników odbywać się będzie na platformie e-learningowej Moodle. Praca w sieci zakłada przede wszystkim wymianę doświadczeń, dzielenie się praktycznymi rozwiązaniami i sprawdzonymi pomysłami dotyczącymi rozwijania kreatywności uczniów klas młodszych.
Warunki ukończenia formyAktywny udział we wszystkich aktywnościach objętych programem Sieci.
UwagiRealizacja zajęć w ramach sieci odbywać się będzie z udziałem doradców metodycznych edukacji wczesnoszkolnej: Wanda Bielec, Grażyna Krupa, Joanna Wrońska.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych24
KierownikKatarzyna Pluta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikakatarzyna.pluta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli