Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS011
Nazwa formyII Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele języka rosyjskiego szkół podstawowych
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy nauczycieli na temat prawnych, organizacyjnych i metodycznych aspektów konkursu z języka rosyjskiego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi.
Realizowane treści1. Zadania szkoły i nauczyciela wynikające z Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.
2. Regulamin przedmiotowy II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego.
3. Praca z uczniem zdolnym. Przykładowe zadania konkursowe.
4. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli języka rosyjskiego (platforma e-learningowa).
Sposób realizacjiKonferencja realizowana będzie w formie spotkania stacjonarnego, w siedzibie ŚCDN. Formuła konferencji oparta będzie na prezentacji multimedialnej z uwzględnieniem wymiany doświadczeń oraz pytań uczestników.
Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikBożena Majchrzyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikabozena.majchrzyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli