Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKBS009
Nazwa formyASPE_specyficzne trudności w uczeniu się. Cz. 2.
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Uczeń ze SPE
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy pracują z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia wstępnej diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się uczniów na różnych etapach kształcenia.
Realizowane treści1. Wstępna diagnoza dokonywana przez nauczyciela – na co zwracać uwagę.
2. Elementy diagnozy specjalistycznej w poradni:
- jak przygotować dziecko i rodzica do badania w poradni;
- jak rozumieć wskazówki i zalecenia do badania;
- jak dostosować pracę z dzieckiem na lekcji do jego indywidualnych potrzeb wynikających z zaburzenia (z uwzględnieniem różnych przedmiotów nauczania).
Sposób realizacjiZajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej oraz w fromie zdalnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle. W sytuacji zaostrzenia reżimu sanitarnego dopuszcza się możliwość zmiany terminu lub formy zajęć ze stacjonarnej na zdalną.
Materiały dotyczące tematyki zajęć zostaną opublikowane na platformie e-learningowej kursu. Efektem końcowym pracy uczestników będzie wykonanie zadania i umieszczenie go na platformie.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiZajęcia online (webinar + praca na platformie e-learningowej ŚCDN) odbędą się w dniu 17 listopada 2020 r., godz.10.30.
Wszystkie osoby zalogowane do dnia 16 listopada 2020 r. otrzymają link do spotkania na platformie Zoom.
Liczba godzin e-learningowych3
KierownikKatarzyna Pluta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikakatarzyna.pluta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli