Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 15


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKKP01
Nazwa formyKurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Rodzaj formyKurs kwalifikacyjny lub dający uprawnienia
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą.
Cel/cele formyWyposażenie uczestników w formalnoprawne kwalifikacje umożliwiające przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola/szkoły/placówki oświatowej.
Realizowane treściZgodnie z ramowym programem kursu zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
1. Przywództwo edukacyjne w szkole.
2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
3. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
Ponadto: zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu oraz seminarium dyplomowe.
Sposób realizacjiZajęcia odbywają się w roku szkolnym 2020/2021 w siedzibie ŚCDN, w systemie stacjonarnym (łącznie 220 godzin. Kurs trwa, zgodnie z wymogami ramowego programu MEN, 9 miesięcy. Zajęcia w dniu szkoleniowym rozpoczynają się o godz. 9.00, kończą o godz. 15.30 (oprócz pierwszego spotkania). Niektóre zajęcia są realizowane w wybranych kieleckich szkołach – przykładach dobrej praktyki (informacja o miejscu i datach tych zajęć będzie podana po uruchomieniu kursu).
Terminy zjazdów stacjonarnych:
11.09.2020 (piątek, godz. 15.30–18.30
10.10.2020 (sobota)
17–18.10.2020 (sobota-niedziela)
7–8.11.2020 (sobota-niedziela)
14.11.2020 (sobota)
28.11.2020 (sobota)
12.12.2020 (sobota)
9.01.2021 (sobota)
16.01.2021 (sobota)
23.01.2021 (sobota)
6.02.2021 (sobota)
13.02.2021 (sobota)
24–26.02.2021 (środa-czwartek-piątek)
6–7.03.2021 (sobota-niedziela)
13.03.2021 (sobota)
27–28.03.2021 (sobota-niedziela)
10.04.2021 (sobota)
24.04.2021 (sobota)
8.05.2021 (sobota)
15.05.2021 (sobota)
29.05.2021 (sobota)
12.06.2021 (sobota - obrona pracy dyplomowej)
Warunki ukończenia formyPrzesłanie elektronicznego zgłoszenia na kurs. Udział w zajęciach (dopuszczalny limit nieobecności – 10%). Realizacja zadań wynikających z wymogów programowych kursu. Napisanie pracy dyplomowej i przystąpienie do seminarium dyplomowego w czerwcu 2020 r. Dokonanie wpłaty na konto ŚCDN: 97 1020 2629 0000 9202 0342 8133 (tytułem: Kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą). Istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy raty (pierwsza wpłata – do 14 września 2020 r., II – do końca stycznia 2021 r., III – do 7 czerwca 2021 r.).
UwagiNa pierwszym spotkaniu stacjonarnym należy dostarczyć kierownikowi kursu:
1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia, lub studia wyższe zawodowe, lub kolegium nauczycielskie, lub nauczycielskie kolegium języków obcych).
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych (jeśli takich uprawnień nie dały ukończone studia lub w dyplomie ukończenia studiów nie ma jednoznacznego zapisu o specjalności nauczycielskiej/kwalifikacjach pedagogicznych). Takimi dokumentami może być np. świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego, studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne lub zaświadczenie z uczelni potwierdzająca nabycie przez uczestnika kwalifikacji pedagogicznych w toku studiów.
3. Jeśli dyplom lub świadectwo jest wystawione na inne niż aktualne nazwisko (dotyczy np. nazwisk panieńskich kobiet), do dokumentacji należy dołączyć także kserokopię dowodu osobistego.
Uwaga! Wszystkie kserokopie powinny być własnoręcznie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Cena1306 zł
Liczba godzin stacjonarnych220
KierownikMałgorzata Jas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamalgorzata.jas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli