Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKE011-1
Nazwa formyMoja skrzynia z narzędziami – narzędzia cyfrowe w metodyce zdalnego uczenia się języka polskiego
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, szczególnie języka polskiego, którzy chcą zapoznać się z nowoczesnymi metodami prowadzenia lekcji, wykorzystującymi narzędzia cyfrowe.
Cel/cele formyDoskonalenie wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej.
Realizowane treściZaprezentowanie nowoczesnych metod i narzędzi prowadzenia lekcji – aktywizujących uczniów, tworzących relacje nauczyciel – uczeń oraz indywidualizujących nauczanie. Prezentacja treści pozwalająca na zdobycie wiedzy potrzebnej do swobodnego korzystania z narzędzi cyfrowych w dydaktyce: grywalizacja, odwrócona klasa, metoda projektowa i problemowa, Dysk Google, narzędzia chmurowe, portale społecznościowe.
Sposób realizacjiPrzeprowadzony w formie 4-godzinnego szkolenia e-lerningowego. Omówienie narzędzi, m.in. Microsoftu, dedykowanych edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego. Prezentacja witryn i portali internetowych dedykowanych nauczycielom języka polskiego oraz metod aktywizujących opartych na TIK. Aplikacje przydatne w efektywnej pracy nauczyciela.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w całym kursie.
UwagiKurs będzie prowadzony metodą e-learningu za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Ma charakter instruktażowo-ćwiczeniowy (2 spotkania po 2 godziny). Termin szkolenia zostanie ustalony po zgromadzeniu grupy i przekazany uczestnikom drogą mailową.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikIwona Gralec
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaiwona.gralec@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli