Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKE014
Nazwa formy„Zdalny narzędziownik” – Biteable
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia aplikacji Biteable do tworzenia interaktywnych prezentacji.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej poprzez poznanie przykładowego narzędzia aplikacji Biteable.
Realizowane treściInteraktywne prezentacje, animacje, miniatury video:
– zakładanie konta w aplikacji Biteable,
– tworzenie interaktywnej prezentacji w aplikacji Biteable,
– dodawanie animacji i interaktywnych elementów do prezentacji,
– dodawanie podkładu muzycznego,
– edycja,
– zapisywanie, publikowanie i udostępnianie prezentacji.
Sposób realizacjiKurs będzie prowadzony metodą e-learningu za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.
Uczestnicy poznają narzędzia do tworzenia interaktywnych prezentacji online dostępne w ramach wykorzystania bezpłatnych narzędzi aplikacji Biteable.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach. Stworzenie przez uczestnika prezentacji – animacji w Biteable.
UwagiKurs będzie prowadzony metodą e-learningu za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Obejmuje 2 dni pracy (4 godziny) i ma charakter instruktażowo-ćwiczeniowy. Uczestnik powinien zarezerwować w każdym dniu szkoleniowym przeciętnie 1 godzinę na instruktaż + 1 godzinę na ćwiczenia = wykonanie prezentacji - animacji. Termin szkolenia zostanie ustalony po zgromadzeniu grupy i przekazany uczestnikom drogą e-mailową.
Poniżej animacja reklamująca szkolenie – do umieszczenia na Facebooku ŚCDN:
https://biteable.com/watch/zdalny-narzdziownik-biteable-2537270
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikIwona Gralec
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaiwona.gralec@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli