Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 7


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS075
Nazwa formyFormularz Forms w tworzeniu narzędzi diagnostycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia aplikacji Microsoft Forms do tworzenia narzędzi diagnostycznych.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej poprzez poznanie przykładowego narzędzia do tworzenia ankiet i testów.
Realizowane treściZapoznanie z narzędziami Microsoft Office 365. Poznanie narzędzia Forms. Omówienie zasad tworzenia narzędzi diagnostycznych – indywidualnie do możliwości ucznia. Przygotowanie narzędzia diagnostycznego, udostępnianie. Zbieranie i opracowywanie wyników.
Sposób realizacjiWarsztat będzie prowadzony stacjonarnie w pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mircu (Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec, powiat starachowcki).
Uczestnicy poznają narzędzia do tworzenia narzędzi diagnostycznych.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach. Stworzenie przez uczestnika przykładowego narzędzia diagnozującego.
UwagiWarsztaty będą prowadzone metodą stacjonarną, mają charakter instruktażowo-ćwiczeniowy. Termin szkolenia zostanie ustalony po zgromadzeniu grupy i przekazany uczestnikom drogą e-mailową.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikIwona Gralec
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaiwona.gralec@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli