Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS016
Nazwa formyAkademia Metodyczna Zdalnego Nauczania. Nauczyciele
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Kierunki polityki oświatowej państwa
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką projektu.
Cel/cele formyWsparcie nauczycieli w pracy z uczniami w rzeczywistości łączącej pracę off i online. Ukazanie szans wynikających w nowych zastosowań TIK. Dostarczenie wiedzy o teorii dobrostanu i modelu PERMA jako fundamentów relacji w klasie.
Realizowane treściMODUŁ I. PSYCHOLOGICZNY – Uczeń i nauczyciel on i offline
a) Wstęp do psychologii pozytywnej (webinarium).
b) Identyfikowanie, nazywanie, wyrażanie i akceptacja emocji.
c) Zaangażowanie. Praca na mocnych stronach ucznia.
d) Budowanie pozytywnych relacji on i offline.
d) Poczucie koherencji bazą do budowania motywacji.
e) Język żyrafy i szakala wg Rosenberga.
MODUŁ II. CYFROWY. Konstruktywistyczne podejście do koordynowania procesów edukacyjnych w klasie.
a) Konstruktywizm w przestrzeni off i online (webinarium).
b) Wykorzystanie TIK w komunikacji i organizacji pracy zespołowej uczniów.
c) Co i jak obserwować w klasie online? Co i jak oceniać w pracy cyfrowego ucznia?
MODUŁ III. METODYCZNY: Warsztaty wokół lekcji otwartych prowadzonych przez doradców metodycznych.
a) Model PERMA w praktyce (webinarium).
b) Obserwacja lekcji z wykorzystaniem arkusza opartego na modelu PERMA.
c) Analiza obserwowanej lekcji, wnioski i rekomendacje.
Sposób realizacjiProjekt realizowany od września 2020 do stycznia 2021 r. w formie blended learningu: zajęcia stacjonarne (w tym – obserwacje lekcji prowadzonych przez doradców metodycznych) oraz e-learning (webinaria na plaformie TEAMS, praca na platformie Moodle).
Warunki ukończenia formyPrzesłanie elektronicznego zgłoszenia przez nauczyciela oraz (do oddzielnej grupy) przez dyrektora szkoły uczestniczącej w Projekcie. Aktywny udział w zajęciach stacjonarnych i zdalnych.
UwagiPodstawę metodologiczną Projektu stanowi "Teoria dobrostanu” Martina Seligmana, który definiuje dobrostan jako konstrukt składający się z pięciu mierzalnych i niezależnych od siebie pięciu komponentów, określanych akronimem PERMA, czyli: Positive emotion (Pozytywne emocje), Engagement (Zaangażowanie), Relationships (Relacje/związki z innymi), Meaningm (Sens), Accomplishment (Osiągnięcia). Treści Projektu odnoszą się do praktyk szkolnych w sytuacjach realnych i zdalnych.
Liczba godzin stacjonarnych24
Liczba godzin e-learningowych18
KierownikMałgorzata Jas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamalgorzata.jas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli