Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 1


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE022
Nazwa formyFormularz Forms w tworzeniu narzędzi diagnostycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia aplikacji Microsoft Forms do tworzenia narzędzi diagnostycznych.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej poprzez poznanie przykładowego narzędzia do tworzenia ankiet i testów.
Realizowane treściZapoznanie z narzędziami Microsoft Office 365. Poznanie narzędzia Forms. Omówienie zasad tworzenia narzędzi diagnostycznych – indywidualnie, adekwatnie do możliwości ucznia. Przygotowanie narzędzia diagnostycznego, udostępnianie. Zbieranie i opracowywanie wyników.
Sposób realizacjiKurs będzie prowadzony metodą e-learningową za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Uczestnicy poznają narzędzia do tworzenia narzędzi diagnostycznych.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach. Stworzenie przez uczestnika przykładowego narzędzia diagnozującego.
UwagiKurs będzie prowadzony metodą e-learningową za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Obejmuje 2 dni pracy (łącznie 4 godziny) i ma charakter instruktażowo-ćwiczeniowy. Uczestnik powinien zarezerwować w każdym dniu szkoleniowym przeciętnie 1 godzinę na instruktaż + 1 godzinę na ćwiczenia. Termin szkolenia zostanie ustalony po zgromadzeniu grupy i przekazany uczestnikom drogą e-mailową.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikIwona Gralec
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaiwona.gralec@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli