Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS084
Nazwa formyKształcenie krytycznego myślenie w czasie omawiania lektur
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, szczególnie nauczyciele języka polskiego, którzy chcieliby w swojej pracy wykorzystać narzędzia do rozwijania krytycznego myślenia w różnych sytuacjach edukacyjnych.
Cel/cele formyUpowszechnianie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Przygotowanie nauczycieli do rozwijania u uczniów umiejętności krytycznego myślenia.
Realizowane treści1. Sposoby rozwijania u uczniów krytycznego myślenia w czasie omawiania lektur.
2. Symulacje rozpraw sądowych przeciw i za bohaterom lektur jako sposób rozwijania umiejętności krytycznego myślenia.
3. Krytyczne myślenie jako umiejętność wspomagająca:
– wyszukiwanie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji,
– sprawdzanie faktów – podawanie dowodów,
– tworzenie hipotez i własnych założeń,
– odróżnianie faktów od opinii,
– tworzenie logicznych powiązań,
– rozwiązywanie problemów,
– wyrażanie emocji i potrzeb własnych oraz rozpoznawanie emocji i potrzeb innych.
Sposób realizacjiWarsztat zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Mircu (Mirzec Stary 10, 27-220 Mirzec, powiat starachowicki). Jedno spotkanie – 4 godziny dydaktyczne. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane nagrane fragmenty lekcji wykorzystującej symulację rozprawy sądowej w czasie omawiania lektur.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztacie.
UwagiWarsztat zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Mircu. Jedno spotkanie – 4 godziny dydaktyczne. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane nagrane fragmenty lekcji wykorzystującej symulację rozprawy sądowej w czasie omawiania lektur.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikIwona Gralec
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaiwona.gralec@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli