Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKE023-1
Nazwa formyOcena jako informacja zwrotna pomagająca w uczeniu się
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy chcą upowszechnić ocenianie kształtujące.
Cel/cele formyUpowszechnianie roli infromacji zwrotnej jako czynnika niezbędnego i mającego wpływ na efektywne uczenie się.
Realizowane treści1. Istota oceniania kształtującego i informacji zwrotnej.
2. Oceniania w procesie indywidualizacji.
3. Ocenianie a tutoring edukacyjny.
3. Formy informacji zwrotnej.
4. Wartość informacji zwrotnej dla jakości i efektów uczenia się ucznia.
Sposób realizacjiKurs będzie prowadzony metodą e-learningu za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztacie.
UwagiKurs będzie prowadzony metodą e-learningu za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams. Obejmuje 2 dni pracy (łącznie 4 godziny) i ma charakter instruktażowo-ćwiczeniowy. Uczestnik powinien zarezerwować w każdym dniu szkoleniowym przeciętnie 1 godzinę na instruktaż i 1 godzinę na ćwiczenia. Termin szkolenia zostanie ustalony po zgromadzeniu grupy i przekazany uczestnikom drogą e-mailową.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikIwona Gralec
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaiwona.gralec@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli