Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 17


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS017-2
Nazwa formyLaboratorium projektowe klas młodszych. Kompetencje matematyczno-przyrodnicze
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli klas I–III w zakresie planowania i realizacji innowacyjnych form uczenia się uczniów opartych na metodzie projektów i nowoczesnych technologiach.
Realizowane treściI. Moduł teoretyczny.
1. Innowacyjne metody i formy pracy z uczniami na zajęciach zintegrowanych klas młodszych.
2. Metoda projektu jako strategia integracji organizacyjnej, metodycznej i treściowej.
3. Aktywność fizyczna dzieci w formule zajęć zintegrowanych.
II. Moduł technologiczny.
1. Metoda WebQuest w klasach I–III.
2. Narzędzi i platformy online dla edukacji wczesnoszkolnej.
3. TIK na zajęciach zintegrowanych w klasach I–III.
III. Warsztaty kompetencyjne: kompetencje matematyczno-przyrodnicze.
IV. Moduł praktyczny.
1. Realizacja i prezentacja autorskiego miniprojektu w pracy z uczniami klas młodszych.
Sposób realizacjiProgram przedsięwzięcia pod nazwą „Laboratorium projektowe klas młodszych” oparty jest na metodzie projektów edukacyjnych wykorzystujących TIK w edukacji dzieci młodszych. Jego cele skupione są wokół kształtowania kompetencji kluczowych uczniów klas młodszych.
Strukturę projektu tworzyć będą trzy moduły zajęć realizowane w formie zdalnej i stacjonarnej oraz warsztaty kompetencyjne. Moduł IV projektu uwzględnia implementację poznanych rozwiązań i propozycji do praktyki szkolnej, w formie autorskiego projektu edukacyjnego wdrożonego w pracy z uczniami klas I–III.
W programie zajęć uwzględniono warsztaty kompetencyjne, z których każdy dotyczy innej grupy kompetencji kluczowych. Stanowią one ścieżkę do wyboru dla uczestnika:
– kompetencje językowe, społeczne i obywatelskie;
– kompetencje matematyczno-przyrodnicze;
– kompetencje w zakresie ekspresji kulturowej.
W każdym z wybranych warsztatów kompetencyjnych uwzględniono pracę indywidualną z uczestnikiem w formie konsultacji z opiekunem (za pośrednictwem platformy e-learningowej).
Biorąc pod uwagę preferowane kompetencje kluczowe Uczestnik zapisuje się i bierze udział w wybranej ścieżce projektowej (uwzględnionej w tytule formy).
Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od września 2020 r. do stycznia 2021 r.

Warunki ukończenia formyW sytuacji zaostrzenia rygoru sanitarnego zastrzega się zmianę terminów lub formy realizacji ze stacjonarnej na zdalną.
UwagiW sytuacji zaostrzenia rygoru sanitarnego zastrzega się zmianę terminów lub formy realizacji ze stacjonarnej na zdalną.
Liczba godzin stacjonarnych28
Liczba godzin e-learningowych18
KierownikKatarzyna Pluta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikakatarzyna.pluta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli