Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 29


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS033
Nazwa formyPracownia kreatywności klas młodszych.
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności metodycznych umożliwiający wspieranie rozwoju kreatywnych postaw uczniów klas młodszych
Realizowane treści1. Kreatywność w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, o czym warto wiedzieć.
2. Wybrane ćwiczenia rozwijające twórczy potencjał uczniów.
3. Twórcze działania uczniów w wybranych obszarach edukacyjnych na poziomie klas I- III.
Sposób realizacjiZajęcia realizowane w formule zdalnej, które obejmować będzie webinaria oraz aktywność na platformie e-learningowej ŚCDN. Na platformie będą umieszczane i udostępniane materiały oraz prowadzone będzie forum dyskusyjne służące wymianie doświadczeń i współpracy pomiędzy uczestnikami sieci.
Warunki ukończenia formyUdział w webinariach oraz aktywność na platformie e-learningowej.
Liczba godzin e-learningowych20
KierownikKatarzyna Pluta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikakatarzyna.pluta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli