Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS085-1
Nazwa formy"Nakręć film"– filmowy warsztat twórczy – cz. 1 i cz. 2.
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatWarsztaty skierowany do wszystkich nauczycieli chcących rozpocząć pracę z filmem i planujących włączyć zapis/obraz filmowy do swojego warsztatu pracy.
Cel/cele formyPoznanie języka filmu i nabycie umiejętności jego świadomego stosowania. Analiza możliwości zastosowania filmu w praktyce szkolnej.
Realizowane treści1. Język filmu – perspektywa w filmie, plany filmowe, montaż i dźwięk.
2. Ustawienia opcji filmowania w urządzeniu mobilnym.
3. Tworzenie scenariusza jednominutowego filmu – wprowadzenie do
storyboardingu. Rysowanie klatki storybardingowej.
4. Wprawki filmowe z wykorzystaniem różnych perspektyw i planów filmowych.
5. Ćwiczenia montażu na zarejestrowanym materiale filmowym z wykorzystaniem
wybranych, darmowych edytorów wideo dostępnych w urządzeniach
mobilnych.
6. Dodawanie dźwięku, napisów, efektów filmowych. Tworzenie filmu.
7. Analiza nagranego i zmontowanego materiału.
8. Zapisywanie materiału i udostępnianie. Prawo autorskie.
9. Zastosowanie filmu w pracy nauczyciela.


Sposób realizacjiDwumodułowe zajęcia warsztatowe z komentarzem teoretycznym.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo w zajęciach.
UwagiUczestnicy proszeni są o przyniesienie na zajęcia urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet.
W razie zaostrzenia sytuacji pandemicznej zastrzega się możliwość zmiany terminu oraz formy zajęć ze stacjonarnej na zdalną.

I spotkanie: 19.09.2020 r. godz. 9:00
II spotkanie: 26.09.2020 r. godz. 9:00
Liczba godzin stacjonarnych8
KierownikIzabela Kaleta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.kaleta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli