Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS086
Nazwa formy "Kiedy teatrem staje się stół?" – w przestrzeni dziecięcego i młodzieżowego teatru.Warsztaty z zakresu prowadzenia dzięcięcych i młodzieżowych grup teatralnych.
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja artystyczna i kulturalna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatWarsztaty dla nauczycieli, animatorów prowadzących dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne, wykorzystujących techniki teatralne w pracy dydaktyczno - wychowawczej, chcących twórczo przygotowywać spektakle, apele i imprezy okolicznościowe.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Poznanie etapów procesu reżyserskiego. Twórcze pisanie własnego scenariusza. Świadomość różnych konwencji i technik teatralnych.
Realizowane treści1. Psychopedagogika zdolności i postaw twórczych.
2. Dziecko w teatrze. Po co dzieciom teatr?
3. Zajęcia integrujące grupę.
4. Planowanie działań teatralnych ze względu na specyfikę grupy. Dobór
repertuaru.
5. Ćwiczenia teatralne z obszaru różnych technik teatralnych i środków wyrazu –
m.in. teatru wyobraźni, teatru ruchu, "teatru w walizce", teatru plastycznego,
teatru słowa, teatru zabawy, teatru obrazu czy dramy.
6. Praca nad słowem. Głosowa interpretacja tekstu.
7. Teatralne czytanie tekstu.
8. Scenariusz i storyboarding.
9. W drodze do premiery: ustalenie tematu spektaklu, budowanie
postaci, praca na próbach, tworzenie scenografii, kostiumu. Czas spektaklu.
opracowanie światła i dźwięku, promocja, premiera i eksploatacja
przedstawienia.
10. Rola nauczyciela – instruktora. Komunikacja w procesie reżyserskim.
11. Smartfon – wszechstronne studio graficzne i audio – wideo do
wykorzystania podczas pracy nad spektaklem.
12. Metodyka teatru szkolnego i młodzieżowego, czyli co wolno, a czego nie wolno
w teatrze dziecięcym i młodzieżowym.
13. Teatr dziecięcy i młodzieżowy jako narzędzie edukacji.
14. Podsumowanie, czyli elementarz twórczego życia.
Sposób realizacjiWarsztat składa się z pięciu 4 - godzinnych modułów, realizowanych w formie warsztatów z komentarzem metodycznym.
Uczestnicy:
- wezmą udział we wprawkach reżyserskich, ćwiczeniach teatralnych oraz indywidualnych i grupowych etiudach teatralnych;
- opracują scenografię, światło i dźwięk do napisanego przez siebie scenariusza. Przygotowany zostanie fragment scenariusza z wykorzystaniem metody storybardingu.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach
Uwagi Uczestnicy zajęć są proszeni o ubranie na wszystkie zajęcia swobodnych, jednolitych czarnych strojów, a także zaopatrzenie się w przyłbice i rękawiczki jednorazowe.Liczba godzin stacjonarnych20
KierownikIzabela Kaleta
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.kaleta@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli