Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyRPP018
Nazwa formyProjekt ŚAMI - Zdalne nauczanie w szkole z wykorzystaniem platformy Office 365 Education
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele ze szkół, które przystąpią do wdrożenia platformy Office 365 Education w ramach projektu ŚAMI
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania platformy Office 365 Education do zdalnego nauczania w szkole.
Realizowane treści1. Omówienie funkcjonalności platformy e-learningowej niezbędnych do efektywnego nauczania na odległość.
2. Omówienie najważniejszych aplikacji usługi Office 365 Education:
- Outlook - komunikacja za pomocą poczty elektronicznej;
- OneDrive - wirtualny dysk;
- Teams - wirtualna klasa;
- OneNote i Class Notebook - wirtualny podręcznik;
- Forms - tworzenie ankiet i quizów.
3. Prezentacja metod prowadzenia zajęć dydaktycznych z aplikacją TEAMS, w tym wideokonferencji.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą w formie webinarium z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiSzkolenie dostępne dla nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie "Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków w Chmurze 2020/2021".
Możliwość zapisu udostępniona zostanie po przesłaniu zgłoszeń szkół do projektu "ŚAMI w Chmurze" oraz opracowaniu harmonogramu szkoleń. Informacja o uruchomieniu zapisów do konkretnych grup szkoleniowych przesłana zostanie do nauczycieli zgłoszonych przez szkoły do udziału w projekcie "ŚAMI w Chmurze".
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikAnna Trawka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 140
Email kierownikaanna.trawka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli