Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKKP03
Nazwa formyWychowawca wypoczynku
Rodzaj formyKurs kwalifikacyjny lub dający uprawnienia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny
AdresatWszyscy zainteresowani, którzy chcą zdobyć uprawnienia do pełnienia roli wychowawcy wypoczynku.
Cel/cele formyPrzygotowanie uczestników do pełnienia roli wychowawcy wypoczynku.
Realizowane treści1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
4. Ruch i rekreacja.
5. Turystyka i krajoznawstwo.
6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
7. Zajęcia praktyczno-techniczne.
8. Prace społecznie użyteczne.
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
Sposób realizacjiKurs składa się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych zgodnych z ramowym programem MEN z 2016 r. Kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.
Warunki ukończenia formyUdział w szkoleniu i zdanie egzaminu.
UwagiW związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć może być realizowana online.

Cena zostanie ustalona po skompletowaniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych36
KierownikTomasz Kościak
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikatomasz.kosciak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli