Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKKP04
Nazwa formyKierownik wypoczynku
Rodzaj formyKurs kwalifikacyjny lub dający uprawnienia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny
AdresatWszyscy zainteresowani, którzy w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych chcą pełnić rolę kierownika wypoczynku.
Cel/cele formyPrzygotowanie uczestników do pełnienia roli kierownika wypoczynku.
Realizowane treści1. Planowanie pracy wychowawczej.
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.
4. ABC ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).
5. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym.
6. Elementy zarządzania kryzysowego.
7. Prowadzenie dokumentacji – obowiązujące przepisy.
Sposób realizacjiKurs składa się z części teoretycznej oraz zajęć praktycznych zgodnych z ramowym programem MEN z 2016 r. Kkończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym.
Warunki ukończenia formyUdział w szkoleniu i zdany egzamin.
UwagiW związku z sytuacją epidemiologiczną, część zajęć może być realizowana online.

Cena zostanie ustalona po skompletowaniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych10
KierownikTomasz Kościak
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikatomasz.kosciak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli