Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS132
Nazwa formyBilard
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani prowadzeniem zajęć bilardowych z dziećmi i młodzieżą.
Cel/cele formyZapoznanie uczestników z metodyką prowadzenia zajęć bilardowych z dziećmi i młodzieżą.
Realizowane treści1. Historia bilarda.
2. Odmiany bilarda.
3. Metodyka nauczania podstaw bilarda.
4. Nauka i doskonalenie podstawowych elementów technicznych.
5. Organizacja i udział w turniejach.
Sposób realizacjiWykład i zajęcia praktyczne.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach.
UwagiWarsztaty zostaną zorganizowane po skompletowaniu grupy i zapewnieniu możliwości pełnego respektowania rygorów epidemiologicznych.

Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikTomasz Kościak
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikatomasz.kosciak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli