Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP027
Nazwa formyNordic walking – spacer po zdrowie
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy chcą poznać nową formę aktywności fizycznej.
Cel/cele formyPrzedstawienie nordic walkingu jako znakomitej formy rekreacji oraz pokazanie możliwości zastosowania marszu z kijami w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Realizowane treści1. Poznanie walorów zdrowotnych nordic walkingu.
2. Zasady prowadzenia zajęć z nordic walkingu.
3. Metodyka nauczania techniki marszu z kijami.
4. Możliwości zastosowania nordic walkingu na lekcjach wf.
5. Poznanie odmian nordic walkingu.
6. Marsz z kijami w terenie.
Sposób realizacjiWykład, warsztaty praktyczne oraz marsz w terenie, ok. 8–10 km.
Warunki ukończenia formyUdział w kursie.
UwagiKurs zostanie zorganizowany po skompletowaniu grupy i zapewnieniu możliwości pełnego respektowania rygorów epidemiologicznych.
Udział w zajęciach możliwy po zapoznaniu się uczestników z regulaminem kursu i jego zaakceptowaniu.

Cena zostanie ustalona po skompletowaniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych5
KierownikTomasz Kościak
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikatomasz.kosciak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli