Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS108
Nazwa formyLekcja squasha
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy chcą poznać nową dyscyplinę sportową i zastosować ją w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Cel/cele formyPokazanie walorów squasha jako niezwykle atrakcyjnej formy aktywności ruchowej możliwej do realizacji w ramach lekcji wf.
Realizowane treści1. Squash – zalety dyscypliny dla dzieci i młodzieży.
2. Podstawowe elementy techniczne – od czego należy zacząć. Jak poprawnie nauczać techniki.
3. Przykładowe zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
4 Turniej squasha – organizacja i sędziowanie.
Sposób realizacjiWykład i warsztaty praktyczne.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiWarsztaty zostaną zorganizowane po skompletowaniu grupy i zapewnieniu możliwości pełnego respektowania rygorów epidemiologicznych.
Udział w zajęciach możliwy po zapoznaniu się uczestników z regulaminem kursu i jego zaakceptowaniu.

Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikTomasz Kościak
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikatomasz.kosciak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli