Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP029
Nazwa formyJazda konna – „Edukacja w siodle”
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy są zainteresowani poznaniem niezwykle ciekawej aktywności fizycznej, jaką jest jazda konna.
Cel/cele formyPoznanie walorów i możliwości edukacyjnych jazdy konnej oraz możliwości włączenia jej do zajęć wychowania fizycznego.
Realizowane treści1. Zasady bezpieczeństwa w ośrodku jeździeckim i obchodzeniu się z koniem.
2. Zapoznanie się z podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi koni.
3. Udział w pierwszej, wprowadzającej lekcji jazdy konnej.
4. Jak propagować jeździectwo wśród dzieci i młodzieży.
Sposób realizacjiWykład i zajęcia praktyczne.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiKurs zostanie zorganizowany po skompletowaniu grupy i zapewnieniu możliwości pełnego respektowania rygorów epidemiologicznych.
Udział w zajęciach możliwy po zapoznaniu się uczestników z regulaminem kursu i jego zaakceptowaniu.
Cena zostanie ustalona po skompletowaniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych5
KierownikTomasz Kościak
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikatomasz.kosciak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli