Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP032
Nazwa formySzachy w szkole
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani prowadzeniem zajęć szachowych z dziećmi i młodzieżą
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z podstawami metodyki nauczania gry w szachy.
Realizowane treści1. Zapoznanie uczestników ze zdobywającą coraz większą popularność w nowoczesnej dydaktyce formą wspierania rozwoju intelektualnego uczniów, jaką są szachy.
2. Poznanie specyfiki szachów.
3. Podstawy teoretyczne i metodyka nauczania gry w szachy oraz zasady prowadzenia zajęć z uczniami, poczynając od wieku przedszkolnego, poprzez zajęcia świetlicowe, aż do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
4. Udział w turnieju szachowym w roli zawodnika, sędziego i obserwatora.
Sposób realizacjiWykłady i zajęcia praktyczne.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiKurs zostanie zorganizowany po skompletowaniu grupy i zapewnieniu możliwości pełnego respektowania rygorów epidemiologicznych.
Udział w zajęciach możliwy po zapoznaniu się uczestników z regulaminem kursu i jego zaakceptowaniu.
Cena zostanie ustalona po skompletowaniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych20
KierownikTomasz Kościak
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikatomasz.kosciak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli