Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB146
Nazwa formy "Trzymaj się prosto"- elementy gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej na lekcji wychowania fizycznego klas I-III
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyRozwijanie umiejętności metodycznych związanych z kształtowaniem nawyku prawidłowej postawy ciała i utrwalenie jej w różnych warunkach życia codziennego, bez udziału świadomości dzieci klas młodszych.
Realizowane treści1. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna- informacje ogólne.
2. Najczęściej występujące wady postawy u dzieci i młodzieży.
3. Wybrane ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne.
Sposób realizacjiWebinarium
Warunki ukończenia formyAktywny udział w webinarium.
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikAnita Ligas-Skoneczna
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikaanita.ligas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli