Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB047
Nazwa formyMeandry prawa. Spotkanie 1. Dyrektor na starcie roku szkolnego 2020/2021
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy przedszkoli i szkół.
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy uczestników o prawnych i praktycznych aspektach organizacji działań przedszkola/szkoły w r. szk. 2020/2021. Prezentacja przykładów rozwiązań w zakresie sprawowania nadzoru w przedszkolach/szkołach.
Realizowane treści1. Prawne ABC - przegląd aktualnych przepisów.
- Co dyrektor musi?
- Co dyrektor może?
2. Szkoła w chmurze (nie) tylko w czasie pandemii.
- Współpraca nauczycieli w chmurze na przykładzie zespołów przedmiotowych.
- Realizacja/kontynuacja innowacji pedagogicznych w chmurze.
- Elementy nadzoru pedagogicznego dyrektora w czasie zdalnego nauczania.
3. Warto przeczytać, warto obejrzeć, warto podpatrzeć - źródła wiedzy i inspiracji dla dyrektora.
Sposób realizacjiWebinarium "Dyrektor na starcie roku szkolnego 2020/2021", rozpoczynające cykl pn. "Meandry prawa", odbędzie się dn. 3 września 2020 r. (czwartek) w godz. 15.00-17.15 na platformie TEAMS Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ze względu na konieczność założenia uczestnikom kont na platformie ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO DN. 2.09 DO GODZ. 12.00). Wykłady poprowadzą konsultanci ŚCDN: Katarzyna Malicka-Pędzik, Mariola Kosztołowicz, wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy, Małgorzata Jas. Uczestnicom, którzy nadeślą swoje zgłoszenia na webinarium, zostanie przesłana (na podany w zgłoszeniu adres mailowy) informacja o sposobie dostępu do platformy TEAMS.
Warunki ukończenia formyPrzesłanie zgłoszenia elektronicznego. Udział w webinarium potwierdzony zalogowaniem się na platformie TEAMS w godzinach trwania webinarium.
UwagiPodczas webinarium uczestnicy będą mogli, korzystając z czatu, dzielić się doświadczeniami oraz zadawać pytania dotyczące konkretnych problemów prawno-organizacyjnych związanych z zadaniami szkoły i dyrektora. Dodatkowo na platformie Moodle ŚCDN jest uruchomiona sieć współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej "Meandry prawa", gdzie będą pojawiać się sukcesywnie odpowiedzi na pytania (zakładka "Pytania i odpowiedzi") - autorami odpowiedzi będą: Pani Mecenas Izabela Garbacz-Rojek oraz konsultanci ŚCDN. Na platformie Moodle będzie można zamieszczać także przykłady dobrych praktyk/opisy rozwiązań z doświadczeń uczestników (zakładka "Bank pomysłów").
Liczba godzin e-learningowych3
KierownikMałgorzata Jas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamalgorzata.jas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli