Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS030
Nazwa formyMeandry prawa. Sieć współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej oświaty
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy kadry kierowniczej w zakresie interpretacji i zastosowania przepisów prawa. Stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Realizowane treści1. Dyrektor na starcie roku szkolnego 2020/2021.
2. Obowiązki w zakresie zabezpieczenia pracowników i uczniów szkoły oraz związana z tym odpowiedzialność odszkodowawcza w szerokim ujęciu w czasie epidemii.
3. Tematy adekwatne do potrzeb uczestników.
Sposób realizacjiSieć współpracy i samokształcenia pn. "Meandry prawa" to propozycja dla kadry kierowniczej oświaty. Nad merytoryką treści pojawiających się w "Meandrach prawa" czuwają Pani Mecenas Izabela Garbacz-Rojek oraz konsultanci Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego ŚCDN.
W kolejnych webinariach na platformie TEAMS ŚCDN będą poruszane zagadnienia związane z zastosowaniem obowiązujących, w tym nowych i nowelizowanych, aktów i przepisów prawa, odnoszących się do wybranych, prawnych i praktycznych, aspektów funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Sieć współpracy i samokształcenia "Meandry prawa" jest przestrzenią wymiany doświadczeń uczestników, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, informowania o bieżącej ofercie ŚCDN z zakresu zarządzania oświatą.
Inauguracyjne webinarium pt. "Dyrektor na starcie roku szkolnego 2020/2021" zaplanowano na 3.09.2020 r., w godz. 15.00-17.15. Kolejne, zorganizowane 14.09.2020 r., będzie dotyczyć obowiązków w zakresie zabezpieczenia pracowników i uczniów szkoły oraz związanej z tym odpowiedzialności odszkodowawczej w szerokim ujęciu w czasie epidemii. Tematy pozostałych webinariów będą wynikać z potrzeb zgłaszanych przez uczestników w zakładce "Propozycje tematów webinariów".
W przestrzeni sieci "Meandry prawa" będą zamieszczane materiały z webinariów, a uczestnicy mogą zadawać pytania, na które sukcesywnie będą odpowiadać Mecenas Izabela Garbacz-Rojek i konsultanci ŚCDN.
Warunki ukończenia formyWysłanie elektronicznego zgłoszenia uczestnictwa. Zalogowanie się na platformie Moodle po otrzymaniu na adres mailowy (podany w zgłoszeniu) klucza dostępu do sieci.
UwagiZaświadczenie o uczestnictwie w sieci otrzymają dyrektorzy, którzy na platformie wykażą się aktywnością w dyskusjach lub/i dzieleniu się doświadczeniami.
Liczba godzin e-learningowych20
KierownikMałgorzata Jas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamalgorzata.jas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli