Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB048
Nazwa formyMeandry prawa. Spotkanie 2. Obowiązki w zakresie zabezpieczenia pracowników i uczniów szkoły oraz związana z tym odpowiedzialność odszkodowawcza w szerokim ujęciu w czasie epidemii
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Cel/cele formyAktualizacja wiedzy dyrektorów w zakresie odpowiedzialności prawnej. Wsparcie w doskonaleniu i optymalizacji procedur wewnętrznych w zakresie rozwiązań związanych z pandemią.
Realizowane treści1. Kto ponosi odpowiedzialność, jakiego typu, wobec kogo?
2. Jakie działania należy podjąć w celu zwolnienia się z ewentualnej odopwiedzialności?
3. Co w przypadku stwierdzenia naruszeń zaleceń GIS/Ministerstwa?
4. Wymagana dokumentacja w omawianym zakresie.
Sposób realizacjiWebinarium poprowadzi Pani Mecenas Izabela Garbacz-Rojek w dniu 14.09.2020, w godz. 10.00-12.00. Uczestnicy będą mogli podczas webinarium zadawać na czacie pytania w zakresie tematyki spotkania. Zachęcamy do wcześniejszego zadawania pytań za pośrednictwem sieci współpracy i samokształcenia "Meandry prawa" na platformie Moodle (kod formy: SWS030) - będzie wówczas szansa na uwzględnienie w programie webinarium zgłoszonych wątpliwości i problemów.
Warunki ukończenia formyObecność na webinarium potwierdzona zalogowaniem się na platformie TEAMS w czasie spotkania.
UwagiInformacja o sposobie zalogowania się na webinarium na platformie TEAMS ŚCDN zostanie przesłana do uczestników, na adres podany w zgłoszeniu, w piątek 11.09.2020 r.
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikMałgorzata Jas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamalgorzata.jas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli