Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKE028-2
Nazwa formyPrzed egzaminem ósmoklasisty – jak zmotywować ucznia do powtórek z matematyki?
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele matematyki szkoły podstawowej.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli matematyki w zakresie efektywnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK.
Realizowane treści1. Zastosowanie edukacyjnych zasobów internetowych w przygotowaniu uczniów do egzaminu.
2. Indywidualizacja procesu kształcenia na odległość w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, możliwości i oczekiwania ucznia.
3. Znaczenie myślenia wizualnego w trakcie przygotowania ósmoklasisty do egzaminu.
Sposób realizacjiE-szkolenie obejmuje dwie części:
Część I – Webinarium.
Część II – E-learning na platformie.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium oraz w e-learningu na platformie ŚCDN.
UwagiTerminy realizacji kursu zostaną ustalone po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli