Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB049
Nazwa formy"Dobrze być (z) sobą" - webinar otwierający projekt Szkoła Off Road
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.
Cel/cele formyzainteresowanie tematyka dobrostanu w kontekscie wyzwań eduakcji XXI; zwiększenie wiedzy w zakresie dbałości o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
Realizowane treściEdukacja jak przestrzeń do budowania relacji.
Poczucie bezpieczeństwa, przynależność do klasy, kontakt w oparciu o emocje to podstawa działań dydaktycznych.
Wzmocnienie wspólnoty i relacji społecznych jako jeden z priorytetów szkoły w okresie pandemicznym.
Praktyczny aspekt budowania samoświadomości uczniów w obszarach zarządzania sobą.
Sposób realizacjiWebinarium
Warunki ukończenia formyUdział w spotkaniu on-line.
UwagiUdział w webinarium nie jest jednoznaczny z udziałem w projekcie.
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikIzabela Juszkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.juszkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli