Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS089
Nazwa formyWF w czasie pandemii: gry bezkontaktowe na lekcji wychowania fizycznego - Ultimate Frisbee
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele wychowania fizycznego oraz edukacji wczesnoszkolnej prowadzący lekcje wychowania fizycznego.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z organizacją, przepisami i metodyką nauczania wybranych gier.
Realizowane treści1. Historia gry.
2.Organizacja gry i przepisy.
3. Metodyka nauczania wybranych elementów technicznych.
4. Gra szkolna i gra właściwa.
Sposób realizacjiPrezentacja i warsztaty praktyczne.
Warunki ukończenia formyUdział w szkoleniu.
UwagiWarsztaty zostaną zorganizowane po skompletowaniu grupy i zapewnieniu możliwości pełnego respektowania rygorów epidemiologicznych.
Udział w zajęciach możliwy po zapoznaniu się uczestników z regulaminem warsztatów i jego zaakceptowaniu.
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikTomasz Kościak
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikatomasz.kosciak@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli