Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyPS018
Nazwa formyKształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyProjekty realizowane przez ŚCDN we współpracy z innymi instytucjami
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele - uczestnicy projektu „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej” w ramach programu Europa dla Obywateli
Cel/cele formyRealizacja działań w projekcie. Pozyskanie dodatkowej wiedzy, kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych.
Realizowane treści1. Założenia, partnerzy i realizacja działań projektowych. Umowy (zapisy) i rozliczenia finansowe.
2. „Plusy i minusy 15 lat integracji europejskiej. Transformacje w społeczeństwach post-totalitarnych” oraz programu „Europa dla Obywateli” - prezentacja dla nauczycieli.
3. Transformacje w społeczeństwach post-totalitarnych - aktywizacja dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.
4. Zyski i straty 15 lat integracji europejskiej. Ślady integracji w lokalnym środowisku - zmiany społeczne, polityczne i ekonomiczne.
5. Edukacja dla obywatelstwa europejskiego - działania dla i z uczniami.
6. Totalitaryzm jako apogeum niedemokratyzmu - definicje, typologia, interpretacje.
7. Totalitaryzm w Polsce lat 1948-1956.
8. Totalitaryzm w Europie Środkowo-Wschodniej, w kontekście współczesnych przemian polityczno-społecznych - doświadczenia Polski, Słowacji i Węgier.
Sposób realizacjiSpotkania informacyjno-szkoleniowe.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w projekcie.
UwagiSpotkania stacjonarne w pięciu terminach do wyboru przez uczestników:
9.09.2020 godz. 10.00
11.09.2020 godz. 15.00
13.09.29020 godz. 9.30
20.09.2020 godz. 9.30
O wyborze terminu uczestnik informuje kierownika projektu drogą telefoniczną lub mailową.26.09.2020 godz. 9.30
Spotkania on-line w terminie: 28.09.2020 - 9.10.2020
Liczba godzin stacjonarnych5
Liczba godzin e-learningowych5
KierownikMaria Bednarska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikamaria.bednarska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli