Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE029
Nazwa formyOrganizacja działań pozalekcyjnych w trybie online i offline – samorząd uczniowski- Szkoła Off Road – relacje w szkole.
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatWszyscy nauczyciele zainteresowani tematem. Nauczyciel opiekunowie samorządów uczniowskich. Wychowawcy.
Cel/cele formyPodniesienie jakości działań realizowanych przez samorządy uczniowskie oraz wzmocnienie roli samorządności w szkołach.
Realizowane treści1. Czym jest samorząd?
2. Obszary zaangażowania samorządu uczniowskiego.
3. Po co nam samorząd uczniowski w czasie zdalnej edukacji?
4. Pomysły na działania samorządu uczniowskiego w szkole online i offline.
Sposób realizacjiZajęcia realizowane jako element projektu: Szkoła Off Road – relacje w szkole. Kurs w trybie: 2 godziny dydaktyczne webinarium na platformie MS Teams oraz 2 godziny dydaktyczne na platformie Moodle ŚCDN Kielce. Informacja o sposobie dołączania do zdalnych zajęć zostanie wysłana drogą mailową do osób zapisanych, w dniu poprzedzającym szkolenie.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium i zajęciach e-learningowych. Zabieranie głosu w dyskusji. Wykonywanie zaplanowanych dla uczestników zadań.
UwagiTermin zajęć:
9.12.2020 r. godz. 14.00–15:30- webinarium 15:30-17.00 praca na platformie e-learningowej.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAgnieszka Siwek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaagnieszka.siwek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli