Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyPS019
Nazwa formyGeoGebra na lekcjach matematyki w szkole podstawowej - poziom średniozaawansowany.
Rodzaj formyProjekt
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatSzkolenia adresowane do nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2019/20 rozpoczęli szkolenie, ale go nie ukończyli ze względu na zawieszenie zajęć spowodowane pandemią koronawirusa Covid - 19.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji matematycznych i kompetencji cyfrowych nauczycieli.
Realizowane treściModuł 1. Wizualizacja pojęć, twierdzeń i zależności matematycznych.
Moduł 2. Proste animacje. Tworzenie nowych narzędzi. Zastosowanie polecenia ciąg.
Moduł 3. Praca z arkuszem kalkulacyjnym. Wizualizacja figur przestrzennych.
Sposób realizacjiKurs realizowany jest w formie stacjonarnej i e-learningowej.
Moduł 1: zrealizowany w roku szkolnym 2029/2020.
Moduł 2: 7 godz. dydaktycznych (warsztaty stacjonarne) + 4 godziny e-learningu.
Moduł 3: 7 godz. dydaktycznych (warsztaty stacjonarne).
Terminy kursu:
Moduł 2: 12.09.2020, w godz.: 8.30-14.00, sala 32.
Moduł 3:20.09.2020, w godz.: 8.30-14.00, sala 32.
Warunki ukończenia formyObecność i aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie zadań na platformie elearningowej.
UwagiForma bezpłatna.
Zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.
Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Liczba godzin stacjonarnych21
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikMariola Kosztołowicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 127
Email kierownikamariola.kosztolowicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli