Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 1


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS091
Nazwa formyAwans zawodowy i ocena pracy nauczycieli bibliotekarzy zgodnie z nowymi przepisami
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Biblioteka szkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych ubiegający się o awans zawodowy.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli bibliotekarzy do podejmowania działań związanych z planowaniem rozwoju zawodowego, dokumentowaniem własnego dorobku oraz pisaniem sprawozdania za okres stażu.
Realizowane treści1. Awans w kontekście rozwoju zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
2. Procedury awansu nauczyciela bibliotekarza i interpretacja aktualnych przepisów prawa z tym związanych.
3. Powinności nauczyciela bibliotekarza w okresie odbywania stażu.
4. Interpretacja wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli bibliotekarzy.
5. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
6. Dokumentowanie i prezentowanie dorobku zawodowego przed komisją kwalifikacyjną.
Sposób realizacjiJednodniowe szkolenie prowadzone w formie wykładów i zajęć warsztatowych.
Warunki ukończenia formyObecność, aktywny udział w zajęciach
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAldona Pejas
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 118
Email kierownikaaldona.pejas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli