Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 1


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE013-2
Nazwa formy„Zdalny narzędziownik” – Canva - edycja II
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia aplikacji Canva do tworzenia interaktywnych prezentacji, obrazów, infografik i dyplomów, zakładek, szablonów.
Cel/cele formyDoskonalenie wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej.
Realizowane treściPoznanie możliwości Canvy:
Interaktywne prezentacje:
– zakładanie konta w aplikacji Canva,
– tworzenie interaktywnej prezentacji w aplikacji Canva,
– dodawanie animacji i interaktywnych elementów do prezentacji,
– zapisywanie, publikowanie i udostępnianie prezentacji.
Dyplomy, wizytówki, zakładki:
– wybór szablonu i rozmiaru,
– umieszczanie tekstu i elementów graficznych,
– przygotowanie do druku.
Infografiki w układzie pionowym i poziomym:
– tworzenie infografiki w układzie pionowym,
– tworzenie infografiki w układzie poziomym.
Interaktywny plakat:
– tworzenie interaktywnego obrazu,
– jak przygotować interaktywny obraz.
Sposób realizacjiKurs będzie prowadzony metodą e-learning za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.
Uczestnicy poznają narzędzia do tworzenia interaktywnych prezentacji i obrazów, infografik i quizów online dostępne w ramach wykorzystania bezpłatnych narzędzi aplikacji Canva.
Warunki ukończenia formyUdział we wszystkich modułach oraz stworzenie przez uczestnika plakatu interaktywnego lub prezentacji.
UwagiKurs będzie prowadzony metodą e-learningu za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.
Obejmuje 5 dni pracy (10 godzin) i ma charakter instruktażowo-ćwiczeniowy. Uczestnik powinien zarezerwować w każdym dniu szkoleniowym przeciętnie 1 godzinę na instruktaż + 1 godzinę na ćwiczenia = wykonanie prezentacji, plakatu.
Termin szkolenia zostanie ustalony po zgromadzeniu grupy i przekazany uczestnikom drogą e-mailową.
Liczba godzin e-learningowych10
KierownikIwona Gralec
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaiwona.gralec@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli