Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB126
Nazwa formyMiniolimpiada dla klas III szkoły podstawowej
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli do organizacji i przeprowadzenia miniolimpiady w klasach trzecich.
Realizowane treści1.Igrzyska Olimpijskie- wprowadzenie.
2.Objaśnienie konkurencji miniolimpiady.
Sposób realizacjiSpotkanie przeprowadzone online. W czasie webinarium zostanie przedstawiona prezentacja oraz podjęta dyskusja dotycząca organizacji miniolimpiady.
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium
Liczba godzin e-learningowych3
KierownikAnita Ligas-Skoneczna
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 125
Email kierownikaanita.ligas@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli