Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP020
Nazwa formyWspomaganie szkoły w zakresie kompetencji cyfrowych
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Projekt edukacyjny
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatCzłonkowie Rady Pedagogicznej X LO Mistrzostwa Sportowego im. J. Wybickiego w Kielcach.
Cel/cele formyPodniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli.
Realizowane treści1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z regulaminem, etapami i harmonogramem projektu "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II".
2. Prezentacja kompetencji kluczowych oraz pokazanie sposobów ich kształcenia.
3. Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych.
4. Wybór z grona Rady Pedagogicznej zespołu zadaniowego.
Sposób realizacjiWykład, prezentacja.
Warunki ukończenia formyUdział w spotkaniu Rady Pedagogicznej.
UwagiRada pedagogiczna organizowana jest w ramach projektu "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II".
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli