Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKE031
Nazwa formyE-sprawdziany na lekcji matematyki
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych na lekcji matematyki.
Realizowane treści1. Zasady korzystania z aplikacji: Quizizz, Testportal, Google, testy.gdynianka. Zastosowanie aplikacji w pracy ucznia i nauczyciela
2. Projektowanie zadania edukacyjnego z wykorzystaniem poznanych aplikacji.
Sposób realizacjiSzkolenie obejmuje dwie części:
Część 1: Warsztaty stacjonarne, podczas których uczestnicy poznają aplikacje do tworzenia onlinowych sprawdzianów – 4 godz. dydaktyczne.
Część 2: Zajęcia e-learningowe – praca samodzielna uczestników szkolenia – utworzenie przykładowych testów w poznanych aplikacjach - 4 godziny dydaktyczne.
Aplikacje pozwalają m.in. na przeprowadzanie krótkich kartkówek czy sprawdzianów w atrakcyjnej formie oraz na odrabianie prac domowych. Uczeń po wykonaniu zadań ma od razu informację zwrotną a nauczyciel raport z wynikami.
Warunki ukończenia formyUdział w warsztatach oraz w zajęciach e-learningowych.
Opracowanie i przesłanie na platformie e-learningowej przykładowego testu w jednej z poznanych aplikacji.
UwagiTermin realizacji kursu zostanie ustalony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli