Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS107
Nazwa formyEwaluacja programu nauczania zawodu dla 5-letniego technikum budownictwa po I roku kształcenia - podstawa programowa 2019.
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów zawodowych - technik budownictwa.
Cel/cele formyWskazanie zawodowcom potrzeby ewaluacji i monitorowania programu nauczania zawodu. Zapoznanie nauczycieli z metodami ewaluacji programu nauczania zawodu..
Realizowane treści1. Ewaluacja i monitorowanie jako proces.
3. Narzędzia służące do ewaluacji i monitorowania programu nauczania.
a) Kwestionariusze ewaluacji programu nauczania.
4. Analiza danych oraz interpretacja wyników.
5. Raport z ewaluacji.
6. Pułapki ewaluacji.
Sposób realizacjiWarsztat z elementami wykładu.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikGrażyna Burtnik
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikagrazyna.burtnik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli