Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS106
Nazwa formyModyfikacja programu nauczania zawodu technolog robót wykończeniowych w szkole branżowej I stopnia.
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów zawodowych w zawodzie technolog robót wykończeniowych w SB Ist.
Cel/cele formyZapoznanie ze zmianami w podstawie programowej. Stworzenie programów nauczania w zawodzie technolog robót wykończeniowych.
Realizowane treści1. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, a program nauczania zawodu – omówienie zasad opracowania programu nauczania w zawodzie.
2. Przedmiotowy program nauczania zawodu – metodologia opracowania przedmiotowego programu nauczania w zawodzie o strukturze spiralnej.
3. Modułowy program nauczania zawodu.
Sposób realizacjiWarsztat z elementami wykładu.
Warunki ukończenia formyAktywne uczestnictwo.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikGrażyna Burtnik
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikagrazyna.burtnik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli