Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 1


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyLO004
Nazwa formyRóżni, czy tacy sami tylko żyjący w innych czasach?- wiersze K.K. Baczyńskiego
Rodzaj formyLekcje otwarte
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Język polski
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języka polskiego i historii szkół ponadpodstawowych i podstawowych
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności planowania i prowadzenia lekcji z uwzględnieniem korelacji między przedmiotowej (język polski- historia). Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie wykorzystania na lekcjach metod aktywizujących uczniów.
Realizowane treści 1. Wprowadzenie do obserwacji lekcji.
2. Lekcja otwarta „Różni, czy tacy sami tylko żyjący w innych czasach? - wiersze K.K. Baczyńskiego”:
• Rys historyczny powstania warszawskiego.
• Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
• Pokolenie Kolumbów.
3. Omówienie lekcji otwartej:
• Korelacja międzyprzedmiotowa – planowanie lekcji interdyscyplinarnych, korzyści dla nauczycieli i uczniów.
• Sposoby aktywizowania uczniów na lekcji – atrakcyjność i efektywność zastosowanych form i metod pracy.
• Wnioski i rekomendacje do pracy własnej – co i jak można udoskonalić w macierzystej szkole?
Sposób realizacjiLekcja odbędzie się 29. 09. 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu, ul. Słowackiego 37; Godzina 12.40, sala 37
Warunki ukończenia formyUdział w lekcji otwartej
UwagiLekcja we współpracy z nauczycielem historii.
Uczestnicy powinni zaopatrzyć się w maseczkę ochronną lub przyłbicę.
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikMałgorzata Ziomek
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikamalgorzata.ziomek@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli