Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWS105
Nazwa formyMatematyczny Escape Room
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki II i III etapu edukacyjnego.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli matematyki w zakresie innowacyjnych metod nauczania rozwijających kluczowe kompetencje uczniów.
Realizowane treści1. Założenia oraz zasady tworzenia escape roomów.
2. Propozycje pomysłów na przygotowanie matematycznego escape roomu.
3. Dostosowanie trudności zagadek do poziomu zaawansowania uczniów.
4. Historia Robin Hooda i wyrażenia algebraiczne.
Sposób realizacji"... gra może tak wciągać, tak angażować uwagę, jak żadna inna metoda nauczania. Co więcej, wzrost zainteresowania i motywacji wywołany krótką grą
może obudzić pozytywne nastawienie do przedmiotu (i nauczyciela),
utrzymujące się czasem nawet przez wiele tygodni".
Geoffrey Petty

Warsztaty w wymiarze 4 godzin dydaktycznych odbędą się 22 września 2020 r. o godz. 15.00 w ŚCDN, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Każdy uczestnik spotkania aktywnie uczestniczy w przygotowanym escape roomie: "Historia Robin Hooda i wyrażenia algebraiczne".
Warunki ukończenia formyAktywny udział w warsztatach.
UwagiWarsztaty zorganizowane są dla uczestników sieci współpracy i samokształcenia "Matematycznej Akademii Kreatywności".
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli