Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP022
Nazwa formyDiagnoza potrzeb rozwojowych szkoły
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyKompleksowe wspomaganie szkół i placówek
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatCzłonkowie Rady Pedagogicznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej.
Cel/cele formyUstalenie obszarów rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się.
Realizowane treści1. Założenia projektu "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II".
2. Kompetencje kluczowe w procesie nauczania/uczenia się.
3. Priorytety rozwojowe szkoły.
4. Rola i zadania lidera i zespołu zadaniowego ds. wspomagania.
Sposób realizacjiSpotkanie Rady Pedagogicznej w formie webinarium odbędzie się 23 września 2020 r. o godz. 16.00 na platformie Teams. Ustalenie priorytetów rozwojowych szkoły za pomocą aplikacji mentimeter.com
Warunki ukończenia formyUdział w webinarium członków Rady Pedagogicznej.
Liczba godzin e-learningowych3
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli