Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKWSP004
Nazwa formyWspomaganie rozwoju szkoły, jako organizacji uczącej się
Rodzaj formyKompleksowe wspomaganie szkół i placówek
Obszar tematycznyKompleksowe wspomaganie szkół i placówek
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatKadra pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej.
Cel/cele formyWspomaganie rozwoju szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.
Realizowane treści1. Szkoła XXI wieku, jako organizacja ucząca się.
2. Kompetencje kluczowe, podstawa programowa, doradztwo zawodowe w procesie nauczania/uczenia się uczniów.
3. Edukacja informatyczna.
4. Rola technologii w uczeniu.
Sposób realizacjiProces wspomagania szkoły będzie przebiegał według następujących etapów:
1. Diagnoza potrzeb rozwojowych szkoły.
2. Planowanie procesu wspomagania.
3. Wdrażanie zmian i realizacja działań.
4. Ewaluacja i ocena efektów.
Proces wspomagania szkoły trwa od września 2020 roku do maja 2021 roku. Kadra pedagogiczna aktywnie uczestniczy we wszystkich etapach procesu oraz formach doskonalenia zgodnych z potrzebami rozwojowymi.
Warunki ukończenia formyUdział Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej we wszystkich etapach procesu wspomagania szkoły.
UwagiKompleksowe wspomaganie szkoły realizowane jest w ramach projektu "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II".
Liczba godzin stacjonarnych20
Liczba godzin e-learningowych10
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl
Dodatkowe informacjeSzczegółowe informacje na temat kompleksowego wspomagania szkół i placówek

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli